• 1
  • 2

RGB Show Laser Scanner

. .

 

RGB Laser Show Scanner

Výrobok je takmer hotový, chýbajú len šasy na montáž jednotlivých modulov.

Základom Scanneru je MCU: PIC24FJ64GB004 . Programujem ho pomocou programatoru PRESTO a PIC KIT. Algoritmy na ovládanie laserov, galvo motorov, tak ako aj rozhrania, ktoré výrobok poskytuje, som si navrhol sám.

Zariadenie obsahuje LCD display a ponúka tri módy. Módy Microphone, Randoming a USB rozhranie. Ak nie je Laser Scanner pripojený do USB, prvé dva módy je možné nastaviť tlačitkom. Ak je zariadenie pripojené cez USB k počítači je možné mody nastavovať cez software, ktoré som sám navrhol a naprogramoval. Software okrem nastavovania efektov integrovaných v procesore (Device Effects) obsasahuje nastavovanie vlastných efektov (Custom Effects). Umožňuje kontrolu intenzity jasu, intenzity blikania, vypnutie/zapnutie jednotlivých laserov, ovládanie gálv a mod random. Pri softwarovom mode random, sa automaticky používajú možnosti nastavovania laserov, tak isto ako aj gálv, čo umožňuje generovať nespočetne mnoho zaujímavých efektov.

Jednotlivé efekty software umožňuje exportovať alebo importovať.

Zariadenie zatial nemá integrované vykreslovanie vektorovej grafiky.


Foto:

 

Hardware na stavbu efektov.Hlavný ovládací panel s procesorom PIC:
Jednotlive lasérové moduly:

https://www.electrowild.net/laser/01.jpg

https://www.electrowild.net/laser/02.jpg

https://www.electrowild.net/laser/03.jpg

https://www.electrowild.net/laser/04.jpg

https://www.electrowild.net/laser/05.jpg

Navrhnutý a napísaný software:

https://www.electrowild.net/laser/06.jpg

https://www.electrowild.net/laser/07.jpg

https://www.electrowild.net/laser/08.jpg

https://www.electrowild.net/laser/09.jpg

https://www.electrowild.net/laser/010.jpg

Scanner v akcii. Prve dve led diody z lava reprezentuju galvá a ďalšie tri Lasere, ktoré budú pripojené namiesto nich:

https://www.electrowild.net/laser/013.mp4

A tu je ukážka s provizorne zapojeným modrým laserovým modulom:

https://www.electrowild.net/laser/014.mp4

 

Prikladám návrh a namontovanie hardwaru. :Návrh programového vybavenia pre windows (jazyk: C++/Cli):
Návrh programového vybavenia pre MCU (jazyk: C):
Pridávam pokračovanie konštrukcie.

Držiaky na optiku:Nasadenie optiky:Spliter result:

Na zákazku vyrobené zdroj, matičná doska a jednotlive Interfaces:


Prikladám prvé výsledky Efektov zo stavby laserového projektoru:

 

  

.
Článok bude pokračovať