• 1
  • 2

LCD Software

. .


1.
---------------------------------------------------------------------
Názov programu: LCD Simulátor
Autor: DjLCDSIM
Jazyk: Java Script
Licencia: freeware
Popis:     Ide o online simulátor LCD modulu. Umožňuje kompletnú simuláciu ovládania/oživenia LCD vrátane nastavenia
              konfigurácie znakovej/riadiacej sady. Simulácia je obmedzená na výpis, na LCD. Čítanie z LCD displeja
              (z DDRAM) nie je implementované.

Odkaz: >> LCD Sim <<
---------------------------------------------------------------------


2.
---------------------------------------------------------------------
Názov programu: LCD Custom Character Designer
Autor: ETC
Jazyk: --
Licencia: freeware
Popis:     Program, ktorý ponúka možnosť individuálneho oživovania segmentov v jednom LCD poli.
              Umožňuje vytvárať vlastné vzory v LCD segmentoch.

Download

---------------------------------------------------------------------