• 1
  • 2

RGB Show Laser Scanner

. .

 

RGB Laser Show Scanner

Nekalé praktiky firmy DPSK.sk, ktorá mi vyrábala prototypové dosky.
Moje negatívne skúsenosti a popis ich praktík nájdete na Praktiky firmy - ako neprísť o peniaze!

Výrobok je takmer hotový, chýbajú len šasy na montáž jednotlivých modulov.

Základom Scanneru je MCU: PIC24FJ64GB004 . Programujem ho pomocou programátoru PRESTO a PIC KIT. Algoritmy na ovládanie laserov, galvo motorov, tak ako aj komunikačné rozhrania, ktoré výrobok poskytuje, som si navrhol sám.

Zariadenie obsahuje LCD display a ponúka tri módy. Módy Microphone, Randoming a USB rozhranie. Ak nie je Laser Scanner pripojený prostredníctvom USB, prvé dva módy je možné nastaviť tlačitkom. Ak je zariadenie pripojené cez USB rozhranie k počítači je možné módy nastavovať cez software, ktoré som sám navrhol a naprogramoval. Software okrem nastavovania efektov integrovaných v procesore (Device Effects) obsasahuje nastavovanie vlastných efektov (Custom Effects). Umožňuje kontrolu intenzity jasu, intenzity blikania, vypnutie/zapnutie jednotlivých laserov, ovládanie gálv a mód random. Pri softwarovom mode random, sa automaticky používajú možnosti nastavovania laserov, tak isto ako aj gálv, čo umožňuje generovať nespočetne mnoho zaujímavých efektov.

Jednotlivé efekty software umožňuje exportovať alebo importovať.

Zariadenie zatiaľ nemá integrované vykreslovanie vektorovej grafiky.


Foto:

 

Návrh schémy zdrojovej časti zariadenia:

 

Návrh schémy LCD Displeja:

 

Návrh schémy základnej dosky:

Návrh základnej dosky rozširuje vstup pre mikrofón, tlačidlá, USB rozhrania, výstupy pre LCD, LEDs, TTL laserových modulov (RGB), tak ako aj ich napájanie. 


Ďalšími výstupmi sú napájanie GALVO rozhrania vrátane zbernice pre ovládanie jednotlivých gálv. Z pochopiteľných dôvodov som návrh GALVO rozhrania zo schémy vynechal.

 

 

 

Hardware na stavbu efektov.Hlavný ovládací panel s procesorom PIC:
Jednotlive lasérové moduly:

https://www.electrowild.net/laser/01.jpg

https://www.electrowild.net/laser/02.jpg

https://www.electrowild.net/laser/03.jpg

https://www.electrowild.net/laser/04.jpg

https://www.electrowild.net/laser/05.jpg

Navrhnutý a napísaný software:

https://www.electrowild.net/laser/06.jpg

https://www.electrowild.net/laser/07.jpg

https://www.electrowild.net/laser/08.jpg

https://www.electrowild.net/laser/09.jpg

https://www.electrowild.net/laser/010.jpg

Scanner v akcii. Prve dve led diody z lava reprezentuju galvá a ďalšie tri Lasere, ktoré budú pripojené namiesto nich:

https://www.electrowild.net/laser/013.mp4

A tu je ukážka s provizorne zapojeným modrým laserovým modulom:

https://www.electrowild.net/laser/014.mp4

 

Prikladám návrh a namontovanie hardwaru. :Návrh programového vybavenia pre windows (jazyk: C++/Cli):
Návrh programového vybavenia pre MCU (jazyk: C):
Pridávam pokračovanie konštrukcie.

Držiaky na optiku:Nasadenie optiky:Spliter result:

Na zákazku vyrobené zdroj, matičná doska a jednotlive Interfaces, Prototyp #1. Cena zákazkovej výroby: Návrh rozloženia súčiastok (DPS) 360 EUR + Výroba 70 EUR + Osadenie 82 EUR + Materiál 60 EUR = 572 EUR :


Prikladám prvé výsledky Efektov zo stavby laserového projektoru:

 

Device Random Mode:

  

.

 

Ovládanie pomocou naprogramovaného Softwaru pre Windows:

  

.Kabeláž na zákazku - cena 142,54Eur:
Prototyp2 - cena 462 Eur:


Laserový Projektor - Vektorová grafika:

Text:


Grafika:Implementované algoritmy pohybu:

    Implementovaná grafika:

  Efekt - Lines :]] :

  Laser v akcii (Device Random Mode):

  

 

 

 

 

Článok bude pokračovať