• 1
  • 2

Numeric KeyPad Interface

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

V projekte Numeric MATRIX KeyPad Interface navrhnem univerzálnu logiku pre vytvorenie interface medzi mcu a numerickou MATRIX klávesnicou.

 

PWM - Pulzne Šírková Modulácia

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Máme neaký impulz v neakom časovom trvaní (šírka impulzu), za jednotku času v ktorom sa opakuje.
Pri zmene šírky opakujúceho sa (periodického) signálu hovoríme o modulácií. Zmenu šírky impulzu, nazývanej ako strieda, prevádzame na základe určitej hodnoty.
Toto je PWM.