• 1
  • 2

Dynamická alokácia poľa

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Dynamické alokovanie štruktúry prvkov s rovnakým dátovým typom nám poskytuje o level vyššiu univerzálnosť kódu.
Používame ju všade tam, kde nie je pred samotným spustením isté, koľko a aké prvky sa budú používať.
Z hľadiska univerzálnosti riešenie problému spočíva v tom, že samotný modul ako celok pracuje s dynamicky
alokovaným poľom. Je mu jedno, aké prvky v poli budú použité - nepracuje s natvrdo nastavenými prvkami. Tieto prvky si môžme ľubovoľne nastaviť len raz, a modul bude pracovať snimi nezávisle na tom, či si ich neskôr budeme chcieť znova zmeniť za iné.
Pokiaľ by sme mali množinu prvkov natvrdo nastavenú v kóde, pri zmenách zapojení (napríklad portov), by sme museli zasahovať do kódu a nastavenia pokaždom meniť.

 

Interrupts - Multitasking

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Postupne, ale isto, sa dostávame k problémom spracovania kódu.
To prečo som zvolil takýto úvod bude každému neskôr jasné.
Zavediem pojmy Interrupts (prerušenia).
 

Náhodné generátory Random

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Generátory náhodných čísel sú v počítačových systémoch riadené časom - hodinami. To zaručuje, že čisla sú generované náhodne, prípadne náhodnosť môže byť reprezentovaná postúpnosťou čisel, ktoré sa nikdy nebudú opakovať.  

INIT Funkcia

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Určite sa každý jeden programátor stretol s otázkou INITu. K čomu je nám dobrý, ako funguje a či je vôbec nutné ho implementovať.

 

Ďalšie články...