• 1
  • 2

Bitove posuny

Napísal: Patrik Slučiak (Diallix).

Bitové posuny a bitové operácie patria k neodmysliteľnej súčasti práce s mikropočítačom.
Používame ich pri práci s ovládaním bitových registrov, na ktorých sú namapované jednotlivé porty MCU.