• 1
  • 2

MCU - Headere

. .

Mcus - Headers

V tejto časti sú uverejnené hlavičkové súbory, ktoré jednotlivé projekty budú využívať.

Hlavičkové súbory implementujú nutnú konfiguráciu procesora + implementujú užitočné funkcie a prostredie na uľahčenie práce s procesorom.

Implementáciu budem postupne rozširovať o ďalšie zaujímavé funkcie. Obsah kódov bude vydávaný v
nízko-úrovňovom jazyku C.


1.  config_diall.h
2.  config_words.h