• 1
  • 2

PIC 24FJ64GB002

. .

Ide o 16 bitovú, monolitickú jednotku v prevedení SPDIP.

 

Obsahuje dva pracovné registre PORTA (5 pins), PORTB (14 pins), vnútorný Oscilátor (8MHz, 32kHz), podporu USB (On-The-Go).
Vnútorná pamäť FLASH (64 kB), SRAM (8kB).

Ďalej podporuje rozhrania: I2C zbernicu, IrDA, SPI, UART/USART, umožňuje obojsmerne obsluhovať v režime master 16 koncových zariadení - endpointov.

Periférie: Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT.
Rýchlosti:
režim Host (Master) - low-speed, full-speed
režim Slave - full-speed

Registre:
PORTA -> porty: RA0, RA1, RA2, RA3, RA4
PORTB -> porty: RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB7, RB8, RB9, RB10, RB11, RB12, RB13, RB14, RB15
TRISA
TRISB

Celkovo obsahuje 28 vývodov.
Mcu nemá namapované v bitovom registry PORTB porty RB6, RB12.Napájanie: 2V - 3.6V

Rozpis jednotlivých pinov a ich funkcie:Projekty pre tento druh procesoru budú písané v nízko-úrovňovom jazyku C.


Download Datasheet