• 1
  • 2

Teória

. .

V tejto sekcií sú popísané základné teoretické články bez ktorých sa pri návrhoch nezaobídeme.

Nie je možné popísať dopodrobna všetko, preto sa zameriam na základné veci a princípy fungovania prenosov medzi jednotlivými riadiacimi a hostujúcimi jednotkami, čo neskôr budeme využívať.