• 1
  • 2

PIC 24FJ64GB004

. .

Ide o 16 bitovú, monolitickú jednotku v prevedení TQFP.

Obsahuje tri pracovné registre PORTA (5 pins), PORTB (14 pins), PORTC (10 pins), vnútorný Oscilátor (31 kHz - 8 MHz, 32 MHz - 4X PLL), podporuje USB (On-The-Go).
Vnútorná pamäť FLASH (64 kB), SRAM (8kB). 

Ďalej podporuje rozhrania: I2C zbernicu, IrDASPIUART/USART, umožňuje obojsmerne obsluhovať v režime master 16 koncových zariadení - endpointov.

PeriférieBrown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT.
Rýchlosti:
režim Host (Master) - low-speed, full-speed
režim Slave - full-speed

Registre:
PORTA -> porty: RA0, RA1, RA2, RA3, RA4
PORTB -> porty: RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB7, RB8, RB9, RB10, RB11, RB12, RB13, RB14, RB15
PORTC -> porty: RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9

TRISA
TRISB
TRISC

Celkovo obsahuje 44 vývodov. 
Mcu nemá namapované v bitovom registry PORTB porty RB6, RB12.Napájanie: 2V - 3.6V

Rozpis jednotlivých pinov a ich funkcie:Projekty pre tento druh procesoru budú písané v nízko-úrovňovom jazyku C.


Download Datasheet