• 1
  • 2

Controll 2x 49 pixels

. .

V tomto článku navrhnem logiku matrix ovládania dvoch 7x7 pixelových modulov.
 

Od tochto zapojenia sa budeme neskôr odrážať pri návrhu svetelných efektov.

Ide o návrh zapojenia, ktoré je multiplexovaním a PWM schopné ovládať ľubovoľný počet modulov zapojených do matíc - riadky/stĺpce a ľubovoľnú farbu každého pixelu.

Ja som zapojenie navrhol pre dva takéto moduly.
Každý modul má definovanývch 7 riadkov a 7 stĺpcov, pričom v každom segmente sú tri
LED (červená/zelená/modrá) - pixel,
čo je 1 pixel.
Prídavná RGB logika ovláda v daných segmentoch danú farbu.

Pulzne šírkovou moduláciou sme schopný RGB logikou ovládať ľubovoľný odtien farby a tým dospieť k obrazu.


Pri použití klasickej RGB-LED by sme použili:
ED 5MM RGB-CC 1000/100
1000 mcd
Napätia: R - 2,1 | G - 3,3 | B - 3,3 V
Prúd:: 30 mA

Prípadne RGB-LED pole 2x 7x7.


             Návrh logiky
---------------------------------------------------------------------
Názov: rgb_matrix_control.jpg

Download

--------------------------------------------------------------------