• 1
  • 2

Headers - config_words.h

. .Config_words.h
---------------------------------------------------------------------
Podporované procesory: PIC24FJ64GB002,PIC24FJ64GA002,PIC24FJ64GB004
Typ prostredí: USB, Others
Posledná revízia: 19.01. 2021
Autor: Diallix

Download

---------------------------------------------------------------------

Tento header obsahuje konfiguráciu konfiguračný bitov pre nastavenie MCU Podrobný článok >>TU<<

Jednotlivé nastavenia pre určité režimy v zapojeniach sa zaktivizujú prostredníctvom makier, definovaných v jednotlivých moduloch.
Pre všetky ostatné zapojenia (zapojenia, ktoré nemajú definované detekčné makrá), sa použije defaultná konfigurácia.

Header stačí v hlavnom súbore main.c len includovať. Konfigurácia sa načitá sama.
!! Je nutné header includovať ako posledný v poradí z pomedzi všetkých headerov !!

 

main.c

#include config_diall.h
#include (..ostatne headere..)
#include config_words.h