• 1
  • 2

Headers - config_diall.h

. .Config_diall.h
---------------------------------------------------------------------
Podporované procesory: PIC24FJ64GB002PIC24FJ64GA002, PIC24FJ64GB004 
Typ prostredí: MCU Config, Global Types, Debug Mode, Threading
Posledná revízia: 12.04. 2021
Autor: Diallix

Download

---------------------------------------------------------------------


Config_diall.h je knižnica implementujúca Hardwarovú abstrakčnú vrstvu HAL (Hardware Abstract Layer), pre prácu s MCU.
Ďalej implementuje niekoľko konfiguračných prostredí poskytujúcich informácie a funkcie pre uľahčenie práce s mikroprocesormi.


MCU Config - obsahuje kompletnú množinu nastavení a informácií o podporovanom procesore. Obsahuje množiny nepožitých pinov, USB vstupov, vstupy externých oscilátorov, nastavenia pre A/D konfiguráciu, definíciu jednotlivých portov.

Global Types - obsahuje deklaráciu mnohých, používaných údajových typov, deklaráciu makier a implementuje užitočné funkcie.
Ďalej asocializuje ďalšie potrebné knižnice pre jazyk C a preto ich nie je potrebné načitávať v main.c .
Funkcie & Makrá:
---> Delay - článok >> Tu <<
---> INIT - článok >> Tu <<
---> Riadenie registrov a A/D prevodníkov - článok >> Tu <<
---> Random - článok >> Tu <<

Debug Mode - toto podprostredie umožňuje detekovať chyby konfigurácie. Je možné nastaviť defaultné nastavenie signalizačnej LED, ktorá signalizuje chybu pri behu procesora v zapojení. Detekuje chyby používania
nepodporovaných registrov, pretečenia zásobníkov/polí alebo zlého časovania, ktoré sa za behu procesora nedajú zistiť. Všetky chyby sú ukladané do štruktúry. Zlé inicializovanie portov končí chybou 189.
Toto podprostredie nie je ešte úplne implementované.

Threading - umožňuje spúšťať metódy pod vlastným vláknom. Viac informácií >> Tu <<


Config_diall.h podporuje dva režimy nastavenia prostredia. Prvým režimom je NoTypeDef a druhým OnlyGlobalDef. Prvý režim sa používa vtedy, ak chceme definovať údajové typy, ktoré definuje samotný Config_diall.h. Pri definovaní makra __NoTypeDef__ nebudú údajové typy použité - budú použité typy knihovien, ktoré rozširuje Config_diall.h

Druhý režim nám umožňuje definovať makro __OnlyTypeDef__. Pri definovaní makra hovoríme, že používame nepodporovaný procesor ale chceme využívať pomocné makrá a funkcie headeru Config_diall.h. Pokiaľ by sme použili nepodporovaný procesor a nedefinovali toto makro, kompilácia skončí chybou!

Nastavenie režimov sa prevádza v súbore main.c :

 

main.c

#define __NoTypeDef__

#include "config_diall.h"

... Code ...main.c

#define __OnlyGlobalDef__

#include "config_diall.h"

... Code ...