• 1
  • 2

Programovanie

. .

Programovanie procesora zrealizujeme prostredíctvom ISP rozhrania s programátorom ASIX Presto --návod tu--.

ISP
Než začnem s návrhom zapojenia, ujasníme si, čo to ISP je a čo knemu potrebujeme. ISP, alebo inak (In-System Programming) je rozhranie MCU, ktoré umožňuje programovanie procesorovej jednotky, zapojenej priamo na vývojovej doske, bez nutnosti jej odpájania.

Interface
Samotné rozhranie ISP procesora pozostáva z MCLR (reset), PGED (PGEData - dáta), PGEC (PGEClock - hodinový vstup). Procesor obsahuje niekoľko voliteľných pinov na pripojenie ISP programátora, PGED1-PGED3, PGEC1-PGEC3. Na pripojenie ISP si môžme zvoliť ľubovoľnú dvojicu.

Poznámka*: Piny namapované na PGEC/PGED môžu byť využité ako Input/Otput, ale v čase programovania, nesmú ako Input prijímať logickú "1" ! Programovanie by zlyhalo.

Programovanie budeme realizovať ako HT (Hight-Voltage). Pre tento účel využijeme zo samotného programátora vývody Vdd a Gnd .

Programátor vs. MCU

Asix/Presto
Rozpis jednotlivých vývodov programátoraZapojenie na piny MCU:

MCLR - VPP
PGED - DATA/MOSI
PGEC - CLOCK
Vdd - Vdd
Gnd - Gnd

Iné programovanie ako LV, BOOT Loader alebo "samostatné programovanie", realizovať nebudeme.


Návrh zapojenia PIC24FJ64GB002
Riadiaca jednotka U1 je pinmi 2, 3 ako PGED3/PGEC3 pripojená na ISP rozhranie. PGED sa využíva ako
dátový vstup/výstup, PGEC ako vstupný hodinový impulz Clock programátora. Reset MCU MLRC je na rozhranie
ISP privedené ako VPP. Napájanie ISP je pripojené na lokálne napájanie VDD2. Tlačidlo BTN1 je
pripojené k MCLR procesora ako reset privedené ku GND rezistorom R1. Na odpore R1 vznikne úbytok
napätia a zabráni sa poškodeniu programátora. Rezistor R3 je zapojený ako pull-down rezistor na
udržanie log. 0 na pine MCLR. Rezistor R3 je použitý ako pull-up rezistor na pine MCLR. Ako filtračný člen
medzi VDD2 a GND je použitý kondenzátor C1.


PIC 24FJ64GA002 - Programming

Systém programovania je totožný ako pri mcu PIC24FJ64GB002, avšak je nutné zmeniť piny 2, 3 ako PGED3/PGEC3 na 4, 5 ako PGED1/PGEC1.

Návrh zapojenia PIC24FJ64GA002

PIC 24FJ64GB004 - Programming

Systém programovania je totožný ako pri mcu PIC24FJ64GB002, avšak je nutné zmeniť piny 2, 3 ako PGED3/PGEC3 na 21, 22 ako PGED1/PGEC1.


Návrh zapojenia PIC24FJ64GB004